Bistouris, ventouses et maladies… en musique!

Het concept van de geneeskunde is de laatste eeuwen enigszins geëvolueerd. Tot voor kort waren kappers en chirurgen er één, net zoals artsen moeilijk te onderscheiden waren van charlatans. In een bijzonder concert brengt Scherzi Musicali renaissance- en barokmuziek samen met de medische praktijken van die tijd! Op een ernstige of burleske toon, lichaams- en geestpijn, epidemieën, genezingen en chirurgische ingrepen staan op het programma: genoeg om kleine en grote pijntjes met gelach en muziek te behandelen!