Für Anna Magdalena Bach

Het "Notenbüchlein vor Anna Magdalena Bach" herinnert zeker aan de vroege opleiding van een pianiste of klavecinist, maar de collectie bevat toch charmante, beknopte, elegante en retorische stukken. Dit programma doorkruist de collectie via de dansen en aria's waaruit ze bestaat, geschreven door verschillende auteurs van de Bach-familie sfere.