De cyclus "Frauenliebe und Leben" van Robert Schumann wordt vaak bekritiseerd vanwege het retrograde beeld dat Adelbert von Chamissos in zijn gedichten van vrouwen schetst: oppervlakkig gelezen gaat het over de cultus van de heldhaftige man, die wordt verloochend door een aan zelfontkenning onderworpen vrouw. Maar Schumann componeert iets anders: het diep trieste verhaal van de zinloosheid van de "eeuwige" liefde. Al in het eerste nummer klinkt de dood door in de rage, in de nostalgie van de angst voor verlies. De vanitasmotieven van de cyclus doen denken aan de melancholische liederen van John Dowland. Zo hebben we Schumanns liederen met oude muziek tot een muzikale drieluik over liefde, geboorte en dood verwerkt. Dit programma werd in 2018 in samenwerking met het Heidelberger Früling Festival in het leven geroepen.